-7%
Mã SP: CPU Intel Core I3 10100
2.550.000đ
Đặt mua ngay
-19%
Mã SP: CPU Intel Core I3 12100F
2.599.000đ
Đặt mua ngay
-17%
Mã SP: CPU Intel Core i3 8100
1.150.000đ
Đặt mua ngay
-14%
Mã SP: CPU Intel Core i3 9100F
1.190.000đ
Đặt mua ngay
-18%
Mã SP: CPU Intel Core I5 11400F
2.950.000đ
Đặt mua ngay
-14%
Mã SP: CPU Intel Core I5 12400F
3.090.000đ
Đặt mua ngay
-10%
Mã SP: CPU Intel Core i5 6500
890.000đ
Đặt mua ngay
-7%
Mã SP: CPU Intel Core i5 9400F
1.850.000đ
Đặt mua ngay
-26%
Mã SP: CPU Intel Core I7 12700F
7.590.000đ
Đặt mua ngay
-7%
Mã SP: CPU Intel Pentium G6405
1.790.000đ
Đặt mua ngay
-15%
Mã SP: CPU Intel Xeon E5 2670 V3
1.690.000đ
Đặt mua ngay