-20%
Mã SP: Gaming ASTRA GTX 1650
12.790.000đ
Đặt mua ngay
-18%
Mã SP: Gaming CHORUS RX 6500XT
19.790.000đ
Đặt mua ngay
-14%
Mã SP: Gaming GERLAT G6900
8.179.000đ
Đặt mua ngay
-20%
Mã SP: Gaming JETT GTX 1650
12.990.000đ
Đặt mua ngay
-20%
Mã SP: Gaming MAXTRIS GT 1030
7.990.000đ
Đặt mua ngay